Loading لطفا کمی صبر کنید ...

عنوان تب فعال

نکات ضروری
  • این فرم باید توسط آن دسته از مدیران ارشد شرکت که به طور کامل در جریان تعاملات با شهرداری قرار دارند تکمیل شود.
  • تا حد امکان از ارسال فایل‌های نامرتبط به همراه این فرم خودداری کنید.
  • پس از ارسال فرم، درخواست شرکت مورد بررسی قرار گرفته و پس از بازدید حضوری در صورت احراز شرایط، نامه معرفی شرکت به شهرداری منطقه، تقدیم شرکت خواهد شد.
  • ارائه نامه تاییدیه پارک علم و فناوری به معنای ارائه پروانه بهره برداری تجاری موقت نبوده و این مجوز بعد از طی فرآیند های شهرداری منطقه و در صورت تایید ارائه می گردد.
  • در صورت وجود نقص در فرم بارگزاری شده، مسئولیت طولانی شدن فرآیند بررسی تقاضا، با شرکت می‌باشد. لذا اکیداً توصیه می‌شود این فرم با اختصاص زمان کافی و با دقت تکمیل شود.
  • فیلد های قرمز رنگ اجباری می باشند.
اطلاعات شرکت:
نام کامل شرکت 
شناسه ملی شرکت 
شماره تماس شرکت 
شماره فکس
وب‌سایت 
اطلاعات شخص تکمیل‌کننده:
نام و نام خانوادگی 
سِمت 
شماره همراه 
رایانامه 
مشخصات ملک در پرونده شهرداری:
آدرس دقیق پستی: 
شماره پرونده شهرسازی
اصلی
فرعی
قطعه
پلاک ثبتی ملک
نام محصول دانش بنیان 
فایل اسکن  صفحه آرشیو درخواستهای ارسالی و صفحه کالا و خدمات ارزیابی شده در کارتابل دانش بنیان شرکت را در ذیل بارگزاری کنید.(Prt Scr)
بارگزاری فایل 
ملک مستقل می باشد؟ 
تصویر رضایت نامه 
شرکت متقاضی استقرار در چند واحد مسکونی است 
واحد/ واحدهایی که متقاضی استقرار در آن می‌باشید، در محدوده کدام منطقه شهرداری است 
تعداد کل افراد شرکت چند نفر است 
بارگزاری آخرین لیست بیمه
آیا شرکت تاکنون از مزایایی که شهرداری در برخی مقاطع برای شرکتهای مهندسی مشاور، شرکتهای رایانه‌ای، شرکتهای طراحی مهندسی و.... برای استقرار در املاک مسکونی در نظر گرفته، استفاده کرده است؟ (در صورت پاسخ مثبت، تصویر مستندات مربوط را قرار دهید)

 
بارگزاری مستندات 
آخرین اظهارنامه مالیاتی پیوست گردد.
اطلاعات ساختمان/ ساختمان‌های مسکونی‌ که شرکت، متقاضی دریافت معرفی‌نامه شهرداری بابت استفاده از آن مکان‌ها می‌باشد را درقسمت "اطلاعات اماکن مسکونی مورد نظر شرکت" و اطلاعات سایر مکانهای فعلی فعالیت شرکت را در قسمت "اطلاعات سایر مکانهای فعلی فعالیت شرکت" تکمیل نمائید.
اطلاعات اماکن مسکونی مورد نظر شرکت
مورد استفادهتعداد واحد/ واحدها 
تعداد واحدهای ساختمان 
تعداد طبقات ساختمان 
مساحت مورد استفاده 
افراد مستقر 
نوع مالکیت
شروع استقرار 
آیا این ملک به عنوان کارگاه بیمه معرفی شده است؟ 
آیا مشخصات ملک در جدول 25 اظهارنامه مالیاتی ثبت شده است؟ 
اطلاعات سایر مکانهای فعالیت شرکت
ردیفمورد استفادهآدرس مساحتمالکیتکاربری ملک
در جدول زیر ذکر کنید که شرکت در ابتدای تاسیس، در چه مکان/ مکانهایی مستقر بوده است و در صورت جابه‌جایی، دلیل آن چه بوده است؟
آدرس تاریخ استقرارتاریخ تخلیهدلیل جابه‌جایی
 
Copyright 2010 - 2022 © Design and Powered by Pejvak Soft